8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancılar hukuku devletler özel hukukunun bir alt dalı olup bir devletin ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı kuralları kapsar. Yabancılar hukuku genel olarak karşılıklılık ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Ülkemizdeki yabancılarla ilgili düzenlemeler; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Vatandaşlık Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Nüfus Hizmetleri Kanunu gibi mevzuatlarda yapılmıştır.
Yabancıların ülkemizde sahip olduğu hak ve özgürlüklerin başlıcaları; Seyahat, İkamet hak ve özgürlüğü, sözleşme yapma hakkı, basın özgürlüğü, dernek kurma ve üye olma hakkı, kişi dokunulmazlığı, çalışma hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, yabancı sermayeli şirket kurma şirketlere ortak olabilme hakkı, sosyal güvenlik hakları, eğitim hak ve özgürlüğü, gayrimenkul edinme hakkı, miras hakkı olarak sayılabilir.
Son yıllarda ülkemizin ekonomik, sağlık, kültürel, eğitim gibi alanlarda gelişmesi yabancıların ülkemize rağbet etmesini sağlamıştır. Bunun yanında can güvenliği endişesiyle birçok yabancı ülke vatandaşı ülkemizi sığınacak liman olarak görmekte ve koruma talep etmektedir. Ülkemizde uzun süre kalan yabancılar burada evlenmekte, çocuk sahibi olmakta, çalışmakta, iş yeri açmaktadır. Bu sebeplerle yabancılar hukuku alanında çok fazla ihtilaf yaşanmakta ve işinin ehli hukukçuların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancılar hukuku çok karmaşık bir alan olup yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklı düzenlemeler söz konusudur. Hukuk kurallarımıza ve kurumların işleyişine hakim olmayan yabancıların hak kaybına uğramamaları için hukuki destek alması çok önemlidir. Hukuk büromuzdaki İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça gibi yabancı dillere hakim avukatlarımız, gerek iç hukuktaki gerek uluslararası hukuktaki bu karmaşık mevzuatları ve bu alandaki içtihatları güncel olarak takip etmekte olup yabancılarla ilgili işlemler yürüten kamu idareleri ile de temas halindedir. Bu alanda elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle müvekkillerimizin taleplerini en kısa sürede ve doğru şekilde elde etmeleri için hukuki destek sunuyoruz.
Yabancılar hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;
• Yabancı ülke vatandaşlarının çalışma ve oturma izni alınması,
• Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuruların yapılması ve takibi
• Vatandaşlık başvurusunun reddine karşı idare mahkemesinde dava açılması,
• Göç İdaresinin sınır dışı etme karalarına karşı idare mahkemesinde dava açılması,
• idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulması,
• Yurda giriş yasağının kaldırılması,
• Yabancıların taşınmaz edinmek suretiyle vatandaşlık kazanmaları konusunda hukuki destek sunulması,
• Yabancıların Türkiye’de iş yeri açmaları ve şirket kurmaları konusunda hukuki destek sunulması,
• Türkiye’den koruma talep eden yabancılara hukuki destek sağlanması,
• Yabancıların Türkiye’de miras yoluyla taşınmaz edinmesi ile ilgili hukuki destek sağlanması,
• Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi davaları olarak sayılabilir.