8:00-18:00

0 312 418 08 45-46

Bizi aramaktan çekinmeyin.

a

AİLE HUKUKU

Aile hukuku Medeni Kanunun en kapsamlı ve önemli alt dalıdır. Evlilik, Hısımlık ve Vesayet şeklinde üç bölümden oluşmaktadır.
Aile toplumun temelidir. Ailenin maddi ve manevi refahı toplumu da doğrudan etkilemektedir. Ailenin korunması devletin yükümlülüklerinden biri olup temel insan haklarındandır. Bu bağlamda Medeni Kanunda nişanlanma, evlenme, boşanma, eşler arasındaki mal rejimleri, soy bağının kurulması, tanıma ve babalık hükümleri, evlat edinme, velayet, nafaka, vesayet gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Aile hukuku denince akla en çok gelen dava türü boşanma davasıdır. Sevinçle ve umutla başlanılan evlilik kurumu çeşitli sebeplerle sarsılmakta, eşlerin birbirlerine ve çocuklara zarar verebileceği aşamaya gelindiğinde boşanma kaçınılmaz olmaktadır. Boşanma gerek maddi gerek psikolojik açıdan tüm aile bireylerini olumsuz etkileyebilecek bir süreçtir. Bu sürecin iyi yönetilmesi çok önemlidir. Aile ilişkileri zedelendiği ve sağlıklı bir iletişimin kurulamadığı için boşanma aşaması daha da yaralayıcı hale gelmektedir.
Bu aşamada aile hukuku alanında bilgili ve tecrübeli avukatlardan hukuki destek alınması çok önem arz etmektedir. Uzman hukukçuların desteğiyle tarafların anlaştığı ve anlaşamadığı hususların tespit edilmesi, mümkünse anlaşmalı boşanma zemininin sağlanması, tarafların maddi konularda ve velayet konusunda anlaşmaya varması mümkün olabilmektedir. Tarafların boşanma, mali konular ve velayet gibi konularda uzlaşamadığı noktada ise çekişmeli boşanma davası gündeme gelmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların haklarına riayet edilerek davaların hızlı, pratik ve yararlı şekilde sonuçlanması bakımından uzman hukukçulardan destek alınması tarafların lehinedir.
Medeni kanunda boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olarak sayılmıştır. Özel boşanma sebepler; zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve anlaşmalı boşanmadır.
Hukuk büromuzda aile hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız boşanma öncesi ve dava sürecinde çözüm bulma yetenekleriyle, hassasiyetle ve titizlikle hukuki destek sunulmaktadır.
Evlilik dışı doğan çocukların soy bağının kurulması, babalık davası, nesebin reddi davası, evlat edinme gibi davalar çok teknik konular olup hukuki destek alınması, davaların doğru ve kısa zamanda sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

 

Hukuk büromuzun uzmanlık alanına giren aile hukuku davaları ve işlemlerine örnek olarak;

 

• Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları,
• Evlenecek taraflar arasında malvarlığı sözleşmeleri hazırlanması,
• Anlaşmalı boşanma görüşmeleri ve protokol düzenlenmesi, davanın takibi,
• Çekişmeli boşanma davaları,
• Maddi, manevi tazminat talepleri,
• Boşanmadan sonra mal rejimi tasfiyesi,
• Nafaka davaları,
• Velayet davaları,
• Evlat edinme işlemleri,
• Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde mahkeme kararların icrasının sağlanması
• Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında tedbir kararları alınması,
• Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türk Mahkemelerinde tanınması, tenfizi ve kararların tescili işlemleri
• Aile Konutu şerhinin tapu kütüğüne işletilmesi,
• Evlilik dışı doğan çocukla baba arasında soy bağının kurulması,Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları,
• Vasi, kayyım ve yasal temsilci atanması davaları sayılabilir.

ArabicAzerbaijaniEnglishRussianTurkish