8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak görsel, işitsel, yazılı medya ve internet medyası hayatımızın bir parçası haline gelmiş, bunun sonucu olarak da medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4.güç olarak kabul edilmiştir. Bu gücün denetlenmesi adına basın ve medya hukuku da sürekli gelişmekte ve dönüşmektedir.

 

Medya hukuku haber verme özgürlüğü, medya şirketlerinin idare ile ilişkisi ve medya yoluyla işlenen suçlar açısından kamu hukukunu, medya alanına özgü sözleşmeler, medya alanındaki eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu açısından özel hukuku ilgilendirmektedir.

 

Görsel-işitsel medya alanındaki temel ilkeler Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunda yayın ilkeleri, idari denetimi yapacak olan Radyo Televizyon Üst Kurulunun yapısı ve işleyişi, radyo televizyon kurumlarının kuruluş şartları ve yapıları, radyo televizyon kuruluşlarına yayın ve frekans bandı tahsisi, yayınların düzenlenmesi, reklam yayınlama kuralları, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin özel kurallar, bu kurallara uymamanın yaptırımları düzenlenmiştir.

 

Yazılı medyaya ilişkin kurallar ise Basın Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunda basın özgürlüğü, yayınlarda bulunması gereken zorunlu bilgiler, yayın beyannamesine ilişkin kurallar, yayınlardan kimlerin sorumlu olacakları, düzeltme ve cevap hakkı, basın yoluyla işlenen suçlardaki bazı usul kuralları ve özellikle süreli yayınlara el konulması hususları düzenlenmiştir.

 

İnternet medyası ile ilgili ilkeler ise İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunda internet süjelerinin tanımlanması, bunların yükümlülük ve sorumlulukları, site içeriğine erişimin engellenmesi kararı, düzeltme ve cevap hakkı hususları düzenlenmiştir.

 

Bunların yanında medya hukukunun ceza hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku gibi alanlarla da ilişkisi vardır.

 

Hukuk büromuz basın ve medya hukuku alanında da kendini geliştirmiş, yapımcı, yayıncı şirketler ve çalışanları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, basın veya medya şirketleri ile idari merciler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, yazılı, görsel, işitsel ve internet medyasında yaşanan anlaşmazlıklara çözümler bulma konularında da uzmanlaşmıştır. Basın ve medya hukukunda uzmanlaştığımız konular;

 

• Lisans sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, dizi ve film sözleşmeleri, oyunculuk sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri, yayın sözleşmeleri hazırlanması,
• Basın danışmanlığı,
• Erişim engelleme ve içeriğin kaldırılması başvurusu,
• Medya organları kanalıyla yapılan her türlü onur kırıcı, şeref ve haysiyeti yaralayıcı hakaret ve iftira içeren yayına karşı tekzip hazırlanması ve başvurusu, tazminat ve ceza davalarının takibi,
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen cezalara itirazlar,
• Yayınlar sebebiyle oluşan maddi ve manevi zararların tazmini davaları,
• Medya yolu ile işlenen suçlar nedeniyle açılan ceza soruşturmalarının ve davalarının takibi,
• Yanıltıcı reklam ve ilanlara karşı yasal yollara başvurulması,
• Kişisel bilgilerin korunması,
• Yayın sahibinin haklarının korunması,
• Basın iş davaları,
• Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması,
• Basın kanununda düzenlenen suçlarla ilgili ceza davalarının takibi,
Gibi konularda yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki hizmet sağlamaktayız.