Bankacılık ve Finans Hukuku

Bilişim terimi elektronik sistemlerin tamamını, bilgi ve teknoloji birlikte kullanılarak üretilen sonuçları kapsar. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de internettir. Bilişim hukuku iletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin ilerlemesiyle hayatımıza giren, gelişime ve değişime en açık hukuk dalıdır. Bilişim hukuku bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bilişim hukuku Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi pek çok kanun ile bağlantılıdır.

Bilişim yolları kullanılarak terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık ve dolandırıcılık amacı ile kullanılması, çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler ekonomik ve sosyal açıdan yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.Bilişim alanında gelişmeler yaşandıkça her geçen gün farklı ihtilaflar çıkmakta, hukuk kuralları olayları takip etmek zorunda ve yetersiz kalmakta, yeni çıkan ihtilaflara hukuki çözüm yolları bulmak gerekmektedir.

Hukuk büromuzda bilişim alanındaki gelişmeleri de yakından takip eden, gerekli teknolojik ve hukuki alt yapıya sahip uzman avukatlarımızla bilişim hukuku alanında karşımıza çıkacak her türlü uyuşmazlığa hukuki çözüm yolları sunmaktayız.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edilen, kişilik haklarının ihlal edilen kişiler adına cevap ve düzeltme dilekçelerinin hazırlamakta ve gerekli başvuruları yapılmaktayız.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi kararı alınmasını ve Sulh Ceza Hakimliğinden bu yönde karar alınmasını sağlamaktayız.

Bu kapsamda açılması gereken yasaklama ve önleme davası, kaldırma davası, tespit davası, maddi ve manevi tazminat davası, kınama ve kararın yayını davası gibi hukuk davalarının açılması ve kararların yerine getirilmesi konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Ceza hukuku açısından bakıldığında her geçen gün farklı suç türleri ortaya çıkmakta ve buna karşı başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere çok farklı kanunlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Bu suçlara örnek olarak; bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçu, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, haberleşmenin engellenmesi suçu, bilişim sistemleri yoluyla hakaret suçu, haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu, özel hayatın gizliliğini ihlali suçu, kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçu, verileri yok etmeme suçu, bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçu, bilişim sistemleri kullanılarak iftira, halkı askerlikten soğutma ve kanunlara uymamaya tahrik suçu sayılabilir.

Hukuk büromuzda genel olarak ceza hukuku alanında ve bilişim hukukuna yönelik ceza davalarında bilgili ve tecrübeli avukatlarımız gerek sanık gerek mağdur tarafa hukuki destek sunulmaktadır.

Bunun yanında e-ticaret şirketleri, e-bankacılık şirketleri, içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları, dijital hizmet şirketleri, ödeme kuruluşları, sosyal medya şirketlerine de hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İnternet ortamında sözleşme hazırlanması, fikri hakların ihlal edilmesi haline hukuki yollara müracaat edilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sözleşmeler hazırlanması konularında da hukuki destek sunmaktayız.

 

Call Now Button
× Whatsapp