Ticaret ve Şirketler Hukuku

İç ve dış ticaret bir ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasının temel taşlarından biridir. Hukuki danışmanlığın en önemli olduğu alanlardan biri ticaret hukukudur. Şirket kuruluşundan başlamak üzere, yönetim ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü sözleşmelerin düzenlenmesinde uzman hukukçulardan görüş almak ileride çıkabilecek hukuki ihtilafların önüne geçecek, çok büyük rakamlara ulaşabilecek maddi kayıpların ve ticari itibar kayıplarının önüne geçecektir.

Ticaret hukukunun ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, bankacılık hukuku, taşıma hukuku, rekabet hukuku, kıymetli evrak hukuku, sigorta hukuku, deniz ticareti hukuku, kooperatif hukuku gibi pek çok alt dalı vardır. Hukuk büromuzda bu alanlarda uzmanlaşmış kadromuzla, çok farklı mevzuatlarda düzenlenen ticaret hukukuna ilişkin güncel mevzuatların ve içtihatların takibi, ticari hayatın her gün değişen ihtiyaç ve ihtilaf konularının takibi ve hukuki çözük yollarının araştırılması gibi konulara çok önem vermekte ve sürekli kendimizi bu alanda geliştirmekteyiz.

Şirketler hukuku ticaret hukukunun alt dalıdır ve şirketlerin kurulması, devri, birleşmesi ve tasfiyesi gibi konuları kapsar. Şirketlere hukuki danışmanlık yanında ortaklar arasındaki hukuki ihtilaflar, şirketlerin yönetiminden ve kar payı dağıtımından kaynaklanan ihtilaflar, faaliyet alanlarından kaynaklanan alacak, tazminat davaları, icra takipleri konularında müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.

Ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi kavramı; her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; ticaret kanununda düzenlenen hususlarla ilgili uyuşmazlıklar ile rehin karşılığı ödünç para verme işleri, malvarlığı ve işletmenin devri, birleşmesi, şekil değiştirmesi, rekabet yasağı, yayın sözleşmesi, kredi mektubu, kredi emri hükümleri, komisyon sözleşmesi, ticari temsilciler, ticari vekillerle ilgili hükümler, havale hakkındaki düzenlemeler, saklama sözleşmesi ihtilafları, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin, banka, kredi ve finansal kurumlarına ilişkin uyuşmazlıklar, kooperatif hukukundan kaynaklanan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerini kapsar.

Ticari davalarda arabuluculuk dava şartıdır. Arabuluculuk görüşmeleri aşamasında hukuki destek alınması çok önemlidir. Görüşmelerin verimli şekilde sonuçlandırılması dava açılmasına gerek kalmadan uyuşmazlıkların daha çabuk ve daha az masrafla çözülmesini sağlayacaktır. Hukuk büromuzda ticaret hukuku konusunda uzmanlaşmış ekip arkadaşlarımızla arabuluculuk aşamasında da müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Ticaret ve şirketler hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan ve hukuk büromuzun uzmanlaştığı dava türlerine örnek olarak;

 • Ticari satımlardan kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Ticaret ünvanına tecavüz nedeniyle açılacak tazminat davaları,
  • Haksız rekabetten doğan tazminat davaları,
  • Cari hesap sözleşmelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Acentelik sözleşmesinden doğan davalar,
  • Çek, poliçe, bono ve diğer kıymetli evraklardan kaynaklanan davalar ve icra takipleri,
  • Taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
  • Deniz ticaretinden doğan davalar,
  • Sigorta türlerinden doğan davalar,
  • Kooperatif hukukundan kaynaklanan davalar,
  • Konkordato ve iflas davaları,
  • Marka, patent hakkından doğan davalar,
  • İnternet üzerinden alışverişlerden kaynaklanan davalar sayılabilir.

Call Now Button
× Whatsapp