8:00-18:00

0 312 418 08 45-46

Bizi aramaktan çekinmeyin.

a

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku günlük yaşamda en çok karşımıza çıkan uyuşmazlıkları kapsayan çok geniş bir alandır. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucu oluşan maddi ve manevi zararların giderilmesi için ödenen bir bedeldir. Maddi zarar kavramı kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. Manevi tazminat davası ise haksız eylemin ruhsal bütünlüğü bozması nedeniyle çekilen manevi üzüntülerin, ızdırap ve acıların giderilmesi ve telafisi amacıyla açılır.

Maddi ve manevi tazminat davaları çoğunlukla borçlar hukukundan kaynaklanmakta ise de; tıp hukuku, iş hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi çok farklı hukuk alanlarında da karşımıza çıkmaktadır.

Tazminat davalarında zamanaşımı süreleri, yetkili ve görevli mahkemeler, kusurun ispatı, uğranılan zararın miktarı ve ispatı, faizin başlangıç tarihi ve türü gibi konular çok önemlidir. Kişiler mahkemeler önünde elbette hakkını bizzat arayabilir. Ancak bu konuda uzman kişilerden hukuki destek almak uğranılan zararların kısa sürede ve hukukun izin verdiği en yüksek tutarda tazminini sağlayacaktır.

Hukuk büromuzda, hukukun her alanında karşımıza çıkabilecek maddi ve manevi tazminat davalarında uzmanlaşmış ekibimizle, müvekkillerimizin uğradığı maddi ve manevi zararların en kısa sürede ve en lehe şekilde tazminini sağlamaktayız.

Hukuk büromuzun uzmanlık alanına giren tazminat davaları;

• Trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davaları; trafik kazası sonucu ölüm, yaralanma gibi bedensel zarar, malvarlıklarında meydana gelen zararlar ile çekilen acı ve ızdırabın giderilmesi amacıyla açılan bir davadır.

• Nişan bozulması nedeniyle açılan tazminat davası; nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozması halinde diğer tarafın evlenme amacıyla yaptığı masrafları maddi tazminat olarak, kişilik haklarına saldırı nedeniyle oluşan zararları da manevi tazminat olarak talep edebilir.

• Boşanma sırasında açılan tazminat davası; evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, boşanmada kusursuz olan tarafın kusurlu tarafa karşı açtığı davadır. Boşanmaya sebep olan olaylar sebebi ile mevcut veya beklenen maddi menfaatlerin zarara uğraması halinde maddi tazminat, kişilik haklarına bir saldırı olmuş ise manevi tazminat talep edebilir.

• Mobbing deneniyle açılacak tazminat davaları; mobing hayatımıza yeni girmiş bir kavram olup amaç psikolojik taciz yoluyla işçiyi bezdirerek kaçırmaktır. Bu durumunda işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme ve kıdem tazminatı talep etmekle birlikte kişilik hakları zedelendiği için manevi tazminat da talep edebilecektir.

• Meslek Hastalığı nedeniyle açılacak tazminat davaları; yapılan işin niteliğinden veya işin şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik nedeniyle işgücü kaybını ve diğer zararlarını tazmin etmek amacıyla maddi tazminat, duyulan ızdırap nedeniyle de manevi tazminat talep edilebilir.

• Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) nedeniyle açılan tazminat davaları; doktorun veya sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın maddi ve manevi zarar görmesi halinde açılacak dava türüdür. Doktorun kamu görevlisi olması halinde idari yargıda devlete karşı açılması gerekmektedir.

• Koruma tedbirleri nedeniyle açılacak tazminat davaları; haksız tutuklama, gözaltı ve el koyma gibi tedbirler nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla açılan bu davaların esasları Ceza Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olup devlet aleyhine ağır ceza mahkemelerinde açılmaktadır.

• İş kazası nedeniyle tazminat davaları; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına tazminat ödenmesi amacıyla açılmaktadır.

• Kıdem, ihbar tazminatı davaları; kıdem tazminatının koşulları iş kanunlarında ayrıntılarıyla düzenlenmiş olup özetle işverenin haksız olarak iş akdini feshetmesi, işçinin de haklı sebeplerle iş akdini kendisinin sonlandırması halinde, işçinin işyerinde çalıştığı sürede kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tutardır. İhbar tazminatı ise işveren veya işçinin, iş akdini feshettiğini belli süreler öncesinde bildirmemesinden kaynaklanmaktadır.

• Sözleşme aykırılıktan kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

• Fikri ve Sınai mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

• Sigorta Hukukundan kaynaklanan tazminat davaları,

• Basın Yoluyla kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan manevi tazminat davaları,

• Tüketicinin korunması hakkındaki kanunundan kaynaklanan tazminat davaları, olarak sayılabilir.

ArabicAzerbaijaniEnglishRussianTurkish