8:00-18:00

0 312 418 08 45-46

Bizi aramaktan çekinmeyin.

a

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku kişilerin birbirlerine karşı ve devlete karşı işledikleri suçların yaptırımlarını düzenlemektedir. Bir eylemin suç olup olmadığı, suçun unsurlarının ne olduğu, cezayı ortadan kaldıran ve azaltan nedenler, suçun yaptırımının ne olduğu gibi konular ayrıntılı bir şekilde Türk Ceza Kanununda ve çeşitli ceza kanunlarda düzenlenmiştir. Ceza hukuku çok teknik bir hukuk dalı olup haksız ve hatalı kararları önlemek bakımından ceza avukatının bilgisi ve tecrübesi son derece önemlidir.

 

Kişilerin birbirine karşı işlediği adam öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda gerek sanık gerek mağdur tarafın avukat tarafından temsil edilmesi adil ve etkili bir yargılama için gereklidir. Savunma hakkı en temel ve evrensel insan haklarındandır. Savunma makamı olan avukatlık yargının üç sacayağından biridir. İddia edilen suçu işlemediğini savunan sanığın haksız yere cezalandırılmasını önlemek kadar suçu işlemiş dahi olsa gerekenden daha ağır bir şekilde cezalandırılmasını önlemek de doğru ve etkili bir savunma ile mümkündür. Yine mağdur tarafın da avukatla temsil edilmesi sanığın cezadan sıyrılmasının ya da hak ettiğinden daha az bir ceza almasının önlenmesi için önemlidir.

 

Ceza soruşturmasında şüphelinin yakalanması, üstününün, evinin, işyerinin aranması, eşyalarına el konulması gibi aşamalarının usulleri ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Bu işlemlerin hukuka uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi bakımından bu işlemler sırasında avukatın da bulunmasını istemek sanığın yararınadır. Yine şüphelinin emniyette, savcılıkta, mahkemede yapacağı savunmalar bir bütün olup her aşamada işinin ehli bir avukatın hukuki yardımından yararlanmak savunmalar arasında çelişki doğmasının ve sanığın bu çelişkilerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçecektir.

 

Gözaltına alınma ve tutukluluk kararlarına etkili bir şekilde itiraz edip sanığın 1 saat dahi haksız yere özgürlüğünden mahrum kalmasını önlemek de hukuki bilgi ve tecrübeye dayalı etkili bir savunma ile mümkündür.

 

Sanığın cezalandırılmış olması halinde dahi cezanın infazının hukuka uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve hak kayıplarının önüne geçmek bakımından hukuki yardım almak çok önemlidir.Örneğin bir adam öldürme davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmak ya da beraat etmek arasında bıçak sırtı diye tabir edilen çok ince bir çizginin bulunduğu olaylar yaşanmış ve yargı kararlarına yansımıştır. Böyle bir durumda sanığın suçsuzluğunu ispatlamak, ya da sanığın suçu işleyip işlemediği konusundaki şüpheleri ileri sürerek şüpheden sanık yararlanır ilkesinin uygulanması ile beraat etmesini sağlamak doğru ve etkili bir savunma ile mümkündür.

 

Haksız yere gözaltına alınan, tutuklanan, eşyalarına el konulan kişilerin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini de devlete karşı ağır ceza mahkemelerinde açılmaktadır. Bu tür davaların süresinde açılması, uğranılan zararların tespit ve ispatı çok önem arz etmekte, uzmanından hukuki destek alınmaması hak kayıplarına yol açabilmektedir. Tazminat hukuku başlığı altında da yer verilen bu dava türünde de hukuk büromuz uzmanlaşmış olup uğranılan zararların en kısa sürede ve en lehe şekilde tazmini konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

Ceza Kanununda yer alan ve sıklıkla karşılaşılan; öldürme, yaralama, cinsel suçlar, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, parada sahtecilik, mühür bozma, belgede sahtecilik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, bilişim alanındaki suçlar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık gibi suçlar yanında özel ceza kanunlarında yer alan kaçakçılık suçu, vergi suçu, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma suçu, orman suçları gibi konularda uzmanlaşmış, tecrübeli ve ehil avukatlarımızla ceza yargılamasının her aşamasında sanık ya da mağdur tarafa danışmanlık sunmakta ve haklarını savunmaktayız.

ArabicAzerbaijaniEnglishRussianTurkish