8:00-18:00

0 312 418 08 45-46

Bizi aramaktan çekinmeyin.

a

ÇEVRE HUKUKU

Çevre hukuku insanlıkla doğal çevre arasındaki etkileşimi düzenleyen hukuk dalıdır. İnsanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gerektiğinde insan faaliyetlerini sınırlama ya da engelleme yoluyla azaltmayı amaçlar.

 

Çevrenin korunması ve çevre kirliliği problemi, kirliliğin kaynağı olan ülke ile sınırlı kalmamakta dünya üzerinde var olan diğer devletleri ve insanları da etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Küresel bir boyut kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik esaslar uluslararası antlaşmalarda, Anayasamızda, Çevre Kanununda ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ayrıca, çevre sorunları ile ilgili yargı kararları da, içtihat olarak çevre hukukuna katkıda bulunmaktadır.

 

Çevre hukukunun hem uluslararası hukuku, hem idare hukukunu hem de ceza hukukunu ilgilendiren boyutları vardır. Hukuk büromuzdaki çevre hukukunda uzman avukatlarımız tarafından, teknik uzmanlarla yaptığımız işbirlikleri ile, çevrenin korunması hassasiyetiyle hareket ederek yerli ve yabancı müvekkillerimizin çevre hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarına çözüm yolları üretiyoruz.

 

Bu alandaki ulusal ve uluslararası mevzuata ve yargı içtihatlarına hakim ekibimizle, çözüme kavuşturduğumuz ve halihazırda takip ettiğimiz davalardan edindiğimiz tecrübelerimizle müvekkillerimize hukuki destek sunuyoruz.

 

Çevre hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler ve uzmanlık alanlarımız;

 

• Rafineriler, termik güç santralleri, metal endüstri tesisleri, limanlar ve tersaneler, hidroelektrik santralleri, madencilik ve çimento fabrikaları gibi büyük projelerde, ÇED Raporu oluşturulma sürecinde, idareye izin ve ruhsat başvuru dosyasının hazırlanması, halkın katılım toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısı, inceleme ve değerlendirme komisyonu çalışmalarına katılma ve çevre ruhsatları alınması,

 

• Sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketlere, çevre hukuku mevzuatına uygun tesis kurma ve üretim sürecinin standartlarla uyumlaştırılması aşamasında hukuki destek sağlanması,

 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, geri dönüşüm projeleri, katı ve sıvı atıklardan enerji üretimi, olumlu çevresel etki kapsamında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi alanlardaki teşvik ve vergi indirimlerle ilgili güncel mevzuatları takip etmekte ve danışmanlık yapılması,

 

• ÇED raporlarına karşı yürütmenin durdurulması kararı alınması ve iptal davaları,

 

• İdare tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı verilmesi halinde yargı yoluna başvurulması,

 

• Çevrenin kasten kirletilmesi suçu, Atık ve Artıkların Toprağa, Suya ve Havaya Kasten Verilmesi Suçu, Atık ve Artıkları İzinsiz Olarak Ülkeye Sokma Suçu, Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu gibi ceza davalarının takibi,

 

• Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak atık ve artıkları taşımak, depolamak, uzaklaştırmak, gürültüye neden olmak vb. suçlar nedeni ile uygulanan para cezaları ve faaliyetten men gibi idari nitelikteki cezalara karşı itiraz ve davalar,

 

• İklim değişikliği ve devletlerin yükümlülüğü, bio çeşitlilik ve gıda egemenliği, çevre sorunları yüzünden yerinden edilme, hava kirliliği, şeffaflık ve demokratik haklar gibi alanlarda uluslararası davalarda hukuki destek sunulması,

 

• Çevre kirliliğine neden olunması sebebiyle zarar gören bireyler adına idari müracaatlar, itirazlar, idari davaların ve ceza davalarının açılması ve olarak sıralanabilir.

ArabicAzerbaijaniEnglishRussianTurkish