8:30-18:30

0 312 418 08 45-46

a

ÖZELLEŞTİRME HUKUKU

Özelleştirme, Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyet, hizmetler ile işletme ve varlıkların özel sektöre devrini, kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilmesini ifade eder.
Özelleştirme hukukuna ilişkin kaynaklar Özelleştirme yasası, yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve Danıştay kararları olarak sayılabilir.
Özelleştirme hukuku, özelleştirme idaresini, özelleştirme konusu kuruluşu, isteklileri (teklifi kabul edilenler bakımından olumlu, teklifi kabul edilmeyenler bakımından olumsuz anlamda), özelleştirilen kurumun çalışanlarını, sendikalar, dernekler ile toplumun tümünü ilgilendiren konularda vatandaşları ve vergi mükelleflerini ilgilendiren bir alandır.
Özelleştirme Yüksek Kurulu; özelleştirme kapsamına alma, özelleştirmeye hazırlama, özelleştirme programına alma, özelleştirme yöntemini belirleme, özelleştirme süresini belirleme, ihale komisyonlarınca verilen nihai kararları onaylama, kuruluşları küçültülme, kapatma, kuruluşların hisse senetleri ile menkul kıymetlerinin alım satımına karar verme gibi işlemleri yapmakla görevlidir. Bu işlemlerin her birine karşı idari yargıda ayrı bir iptal davası açmak mümkündür.
Danıştay’ın iptal kararı vermesinin başlıca nedenleri; İmtiyaz sözleşmesinin Danıştay denetiminin yapılmamış olması, rekabet ortamının sağlanmamış olması , Özelleştirme Kanunu’na veya şartnameye aykırı işlemler yapılması, kapasite veya yatırım hedef veya taahhütlerinin belirlenmemiş olması, yanlış değerleme yönteminin kullanılmış olması, değer tespiti bir kez yapıldıktan sonra ortamda satılan varlığın değerini etkileyecek bir değişikliğin olması, bunun üzerine yeniden değer tespit yapılmasının gerekli görülmesi şeklinde sayılabilir.
Hukuk büromuz Türkiye için büyük önem arz eden birçok özelleştirme projesinde hukuki destek sağlamıştır. Bu alanda edindiği teknik ve hukuki bilgi ve tecrübesi ile gerek yerli yabancı yatırımcılara, gerek özelleştirme kararlarının iptalini isteyebilecek diğer kişi ve kuruluşlara hukuki destek sunmaktadır. Bu alanda yol gösterici olan Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını titizlikle takip etmekte, yargı kararlarında bu güne kadar tespit edilen iptal nedenleri konusunda ya da oluşabilecek farklı eksikliklere karşı tedbir almak ve özelleştirme prosedürünün sorunsuz bir şekilde tamamlamak için hukuki destek sunmaktadır. Bu hizmetlerin başlıcaları;
• Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına karşı Danıştay’da iptal davaları açılması,
• İhale öncesinde ihalelere iştirak etmek isteyen yerli ve yabancı sermayeli şirketlere hukuki destek sağlanması, bu kapsamda; özelleştirme kapsamındaki şirketlerin malvarlıklarının incelenmesi, hukuki risk ve durum tespit raporlarının hazırlanması, ihale dosyasının incelenmesi, belgelerinin hazırlanması, ihale sürecinin takip edilmesi,
• İhale sonrasında; idare ile yapılacak devir sözleşmeleri konusunda hukuki destek sağlanması, öngörülen yatırımlarla ilgili kredi alınması aşamasında hukuki destek,yatırımın gerçekleştirilmesi için yapılacak işlemlerle ilgili sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek,rekabet hukukuna uygunluğunun gerçekleştirilmesi olarak sayılabilir.